Archive

You are currently browsing the Lene og Marius bloggen blog archives for June, 2007.

Jun

12

Ny fisk i akvariet

By admin

Stakk en liten tur ned på CC etter skolen idag, på dyrego fant jeg ut at de hadde fått inn noen mindre praktbotia. Kjøpte 2 stk, slik at jeg har totalt 5 nå. Greit at de andre fikk litt selskap ;-)


Praktbotia

Jun

10

Master presentasjon ferdig

By admin

Da var jeg ferdig med min masterpresentasjon. Det er fremdeles 3 uker igjen til innlevering, så har litt tid til å rette opp på småting. For de som ikke var på presentasjonen og har lyst til å se på den så ligger den ute på nettet. Du kan laste den ned her.

For de som ikke vet hva oppgaven går ut på så kommer det et lite sammendrag her:

Mange bildeforskjellsmetrikker har sett dagens lys de siste 4 tiår. Alle disse metrikkene har som mål å prediktere oppfattet bildeforskjell, men ingen har vært suksessfulle. Når mennesker klassiferer bildeforskjeller ser vi på forskjellige områder, og vi gjør oss opp en mening av den oppfattede forskjellen basert på disse områdene. Informasjonen om hva som tiltrekker seg synet og hvordan de gransker bilder skaffer oss viktig informasjon om bildeforskjeller.

Dette forskningsprosjektet undersøker viktigheten av interesseområder i bildeforskjellsmetrikker. Informasjonen om hvordan vi oppfatter og gransker bilder har blitt påført forskjellige bildeforskjellsmetrikker. Området som tar for seg hvordan observatører ser på bilder gitt forskjellige oppgaver blir også diskutert og analysert.

Resultatene indikerer at interesseområder forbedrer bildeforskjellsmetrikker, spesielt de metrikker som prestrer dårlig fra før. Resultatene viser også at observatører har forskellige interesseområder for forskjellige oppgaver, som fri observasjon, vurdere bildeforskjell og markere viktige områder. Innenfor hver oppgave så forandres interesseområde avhengig av om observatøren er ekspert eller novise.

Jun

5

Ny leilighet!

By admin

Vi har fått leilighet fra 1.juli nå. Storgata 35 midt i Lillehammer sentrum! Kart her